MUDr. Eva Matejičová Rydvanová, Praktický lékař pro děti a dorost

Nepřítomnost v ordinaci v pondělí 13.5. a v pátek 17.5.2024

zastupuje nás:  MUDr.Zdeněk Skalický
                          Uhlířská ul. 334/1, Liberec - Růžodol, tel.: 485 101 110

ordinační hodiny pro nemocné: 8 - 10 hod.

Prosím, ošetření u zástupu využijte jen s akutními potížemi.

S sebou prosím vezměte kartičku pojišťovny a očkovací průkaz dítěte. Předem panu doktorovi volat nemusíte.

Naše sestřička bude v ordinaci přítomna v pátek 17.5.2024, 7-10 hod.
OČR za 13.5. Vám zpětně vystavíme hned v úterý 14.5.2024.

Děkuji za pochopení.


Eva Matejičová Rydvanová


Očkování proti meningokokům mezi 14. - 16.rokem a očkování proti papilomavirům mezi 11. - 15.rokem

Od 1.1.2024 je schválena plná úhrada očkování proti meningokokům skupiny B (Trumenba, Bexsero) a meningokokům skupiny A, C, W, Y (Nimenrix, MenQuadfi) při započatém očkování ve věkové skupině 14. - 16. let.
Od 1.1.2024 je schválena plná úhrada očkování proti papilomavirům (Cervarix, Gardasil 9) při započatém očkování ve věkové skupině 11. - 15. let.


Ošetření ukrajinských dětí

Dětské pacienty, kteří utíkají se svými rodiči před válkou, v naší ordinaci ošetříme, ale neregistrujeme.
Pro akutní onemocnění máme vyhrazený čas každý den mezi 7.-10. hod. Na prohlídky kojenců včetně očkování či vyšetření dětí před nástupem do kolektivu se prosím objednejte u sestřičky.

Děkuji za pochopení
K zastupujícím lékařům prosím noste s sebou kartičku pojišťovny a očkovací průkaz!

Posudky o zdravotním stavu dítěte na letní tábory prosím noste včas, zastupující lékař není oprávněn posudek vystavovat!

Děkujeme za pochopení

Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí - více informací

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POSUDKŮM O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro vrcholový sport a studium na sportovní škole. Posudek smí vydat pouze specializovaný (tělovýchovný) lékař. Více informací naleznete zde: Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke sportu.

Dle zákona č. 373/2011 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro:

 • praktické vyučování,
 • brigády,
 • zbrojní pas,
 • pracovněprávní vztahy,
 • nebo v souvislosti s nemocí z povolání.
 • V těchto případech posudek vydává posudkový lékař, kterého k tomuto účelu určí subjekt, u kterého praxe/zaměstnání/brigáda atd. probíhá.

  Pro uvedené případy dětský lékař pouze poskytne specializovanému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace.

  Posuzování zdravotní způsobilosti se vystavuje pouze na základě lékařské prohlídky, kterou musí posuzované dítě podstoupit a jejíž obsah určuje lékař podle charakteru posuzované činnosti.

  Pro posudky k přihláškám na střední školy/učiliště právní řád (nařízení vlády č. 211/2010 ve znění nařízení vlády č. 367/2012) stanovuje jednotlivé požadavky na posudek, a to podle oboru studia. Před předložením přihlášky lékaři k potvrzení musí být na přihlášce vyplněn obor studia!

  Posudek lze vydat pouze zákonnému zástupci dítěte, který musí při převzetí posudku podepsat jeho kopii, která musí zůstat součástí dokumentace.

  Posudek smím vystavit pouze pacientům, kteří jsou u mne zaregistrovaní. Podle zákona nesmí dětský lékař vystavit posudek ani pro pacienty lékaře, kterého zastupuje.

  Posudek má platnost 12 měsíců, ale musí být předložen do 90 dnů od jeho vystavení, jinak platnost ztrácí. Posudek vystavený pro daný účel nelze pro jiné účely použít.

  Na vyhotovení posudku má lékař ze zákona lhůtu 10 pracovních dnů.
  Podávejte tedy žádosti o posudek i požadavek na zpracování výpisu z dokumentace s dostatečným předstihem!

  V úctě Vaše
  Eva Matejičová Rydvanová