MUDr. Eva Matejičová Rydvanová, Praktický lékař pro děti a dorost

Letní prázdniny - dovolená

červenec: 4.7. - 8.7.2022

zastupuje nás : MUDr.Zdeněk Skalický,
                         Uhlířská ul. 334/1, Liberec - Růžodol, tel.: 485 101 110
ordinační hodiny: Po. + Pá.: 7,30 - 10 hodin, Čt.: 12 - 14 hodin

V době státních svátků (5.-6.7.) - akutní případy ošetří LSPP - přízemí v Pavilonu péče o matku a dítě KNL, 8 - 22 hod.

srpen: 15.8. - 26.8.2022

Zastupuje nás: MUDr.Alena Hrbáčová,
třída G.Svobody 139/35, telefon: 485 106 648
ordinační hodiny: 7,30 - 10 hodin

Prosím, využijte zástupu pouze s akutními případy - dušnost, neklesající teploty trvající více jak 2 dny, opakované zvracení, průjem, apod..

S sebou vezměte vždy kartičku pojišťovny a očkovací průkaz dítěte!
Předem panu doktorovi/ paní doktorce volat nemusíte.

V ostatních prázdninových dnech: zastupujeme vždy 1-2 kolegy
Pro nemocné vždy
: 7,00 - 9,30 hod.  Prosíme o trpělivost. Všechny děti rádi ošetříme. Předem do ordinace volat nemusíte. S sebou vezměte kartičku pojišťovny a očkovací průkaz.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti na letní tábory či výpisy z dokumentace či zdravotní průkazy u pacientů, které nemám registrované, NEPOTVRZUJI !!!
Na vystavení těchto dokumentů (výše uvedených) mám u registrovaných pacientů ze zákona 10 dní.

Děkuji za pochopení a přeji Vám všem krásné a odpočinkové léto:)

Očkování dětí + stažení certifikátu o prodělané nákaze COVID-19 + dobrovolné testování

Očkování dětí proti COVID-19 od 5ti let věku je spuštěno od 12/21. Posilující (t.j. třetí dávka) je určena pro děti od 12ti let věku, nejdříve 5 měsíců od druhé dávky. Podrobnější informace najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/. V Liberci očkování probíhá v Očkovacím centru v areálu KNL, budova H (pod heliportem). Pro děti jsou vyhrazeny konkrétní dny, kdy je zde přítomen pediatr. Je potřeba se předem registrovat přes centrální očkovací systém: registrace.mzcr.cz . Bližší informace na: www.nemlib.cz - vše o COVID - očkování. S sebou prosím vezměte očkovací průkaz dítěte!
Očkování u dětí plně podporuji, sama jsem naočkovaná třemi dávkami a mé děti mají též již tři dávky očkování za sebou.

PROSÍM, OČKUJTE SEBE I SVÉ DĚTI, MYSLETE I NA OSTATNÍ, ať můžeme vybudovat společnou imunitu !!

Potvrzení o prodělané nákaze COVID-19 ne starší než 180 dní od posledního provedeného  pozitivního PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, lze stáhnout na webové stránce: https://ocko.uzis.cz
Pokud Vám nejde certifikát pro dítě stáhnout, nejspíše je to tím, že chybí v centrálním registru u dítěte zapsané Vaše mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa - zavolejte na infolinku 1221, kde Vám tyto informace doplní a po té si sami úspěšně můžete certifikát vytisknout :). V případě potíží, zavolejte do ordinace a zkusíme vyřešit probĺém spolu.

Dobrovolné testování osob na detekci SARS-CoV-2 hrazené pojišťovnou: děti do 18ti let i dospělí (bez ohledu na očkování) mají možnost požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu 1x měsíčně.
Žádanku lékař nevystavuje - sami si rezervujete na odběrových místech jako "testování zdarma či veřejné testování".

Pokud i přesto rodiče požadují potvrzení o prodělání onemocnění od registrujícího lékaře, vystavíme takové potvrzení jen na základě písemného výsledku z laboratoře, který mám v dokumentaci či na základě pozitivního výsledku zapsaného v centrálním registru ÚZIS. V takovémto případě budu za toto potvrzení vybírat 50Kč, jelikož je to spojeno s větší administrativní zátěží a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, lhůta na vystavení je minimálně týden.

děkuji za pochopeníOšetření ukrajinských dětí

Dětské pacienty, kteří utíkají se svými rodiči před válkou, v naší ordinaci ošetříme, ale neregistrujeme.
Pro akutní onemocnění máme vyhrazený čas každý den mezi 7.-10. hod. Na prohlídky kojenců včetně očkování či vyšetření dětí před nástupem do kolektivu se prosím objednejte u sestřičky.

Děkuji za pochopeníOčkování proti meningokokům mezi 14. - 15.rokem

Od 1.1.2022 je nově schválena plná úhrada očkování proti meningokokům skupiny B (Trumenba, Bexsero) a meningokokům skupiny A, C, W, Y (Nimenrix) při započatém očkování ve věkové skupině 14. - 15.let.K zastupujícím lékařům prosím noste s sebou kartičku pojišťovny a očkovací průkaz!

Posudky o zdravotním stavu dítěte na letní tábory prosím noste včas, zastupující lékař není oprávněn posudek vystavovat!

Děkujeme za pochopení

Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí - více informací

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POSUDKŮM O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro vrcholový sport a studium na sportovní škole. Posudek smí vydat pouze specializovaný (tělovýchovný) lékař. Více informací naleznete zde: Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke sportu.

Dle zákona č. 373/2011 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro:

 • praktické vyučování,
 • brigády,
 • zbrojní pas,
 • pracovněprávní vztahy,
 • nebo v souvislosti s nemocí z povolání.
 • V těchto případech posudek vydává posudkový lékař, kterého k tomuto účelu určí subjekt, u kterého praxe/zaměstnání/brigáda atd. probíhá.

  Pro uvedené případy dětský lékař pouze poskytne specializovanému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace.

  Posuzování zdravotní způsobilosti se vystavuje pouze na základě lékařské prohlídky, kterou musí posuzované dítě podstoupit a jejíž obsah určuje lékař podle charakteru posuzované činnosti.

  Pro posudky k přihláškám na střední školy/učiliště právní řád (nařízení vlády č. 211/2010 ve znění nařízení vlády č. 367/2012) stanovuje jednotlivé požadavky na posudek, a to podle oboru studia. Před předložením přihlášky lékaři k potvrzení musí být na přihlášce vyplněn obor studia!

  Posudek lze vydat pouze zákonnému zástupci dítěte, který musí při převzetí posudku podepsat jeho kopii, která musí zůstat součástí dokumentace.

  Posudek smím vystavit pouze pacientům, kteří jsou u mne zaregistrovaní. Podle zákona nesmí dětský lékař vystavit posudek ani pro pacienty lékaře, kterého zastupuje.

  Posudek má platnost 12 měsíců, ale musí být předložen do 90 dnů od jeho vystavení, jinak platnost ztrácí. Posudek vystavený pro daný účel nelze pro jiné účely použít.

  Na vyhotovení posudku má lékař ze zákona lhůtu 10 pracovních dnů.
  Podávejte tedy žádosti o posudek i požadavek na zpracování výpisu z dokumentace s dostatečným předstihem!

  V úctě Vaše
  Eva Matejičová Rydvanová