MUDr. Eva Matejičová Rydvanová, Praktický lékař pro děti a dorost

Očkování dětí + stažení certifikátu o prodělané nákaze COVID-19 + dobrovolné testování

Očkování dětí proti COVID-19 od 5ti let věku je spuštěno od 12/21. Posilující (t.j. třetí/ čtvrtá dávka) je určena i pro děti od 5ti let věku, nejdříve 6 měsíců od předchozí dávky. Jedná se o monovalentní vakcínu mRNA Comirnaty (tzv. původní - originální vakcínu). Nová vakcína (tzv. bivalentní, která je zaměřená na omikron BA.4 a BA.5) je určena k přeočkování jako posilující dávka  pro děti 12 a více let věku, minimální interval od předchozí dávky jsou 3 měsíce.  Podrobnější informace najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/. V Liberci očkování probíhá v Očkovacím centru v areálu KNL, budova H (pod heliportem). Pro děti je vyhrazena středa, kdy je zde přítomen pediatr. Můžete se předem registrovat přes centrální očkovací systém: registrace.mzcr.cz, ale v našem očkovacím centru se očkuje i bez předchozí registrace. Bližší informace na: www.nemlib.cz - vše o COVID - očkování. S sebou prosím vezměte očkovací průkaz dítěte!
Očkování u dětí plně podporuji, sama jsem naočkovaná třemi dávkami a mé děti mají též již tři dávky očkování za sebou.

PROSÍM, OČKUJTE SEBE I SVÉ DĚTI, MYSLETE I NA OSTATNÍ, ať můžeme vybudovat společnou imunitu !!

Potvrzení o prodělané nákaze COVID-19 ne starší než 180 dní od posledního provedeného  pozitivního PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, lze stáhnout na webové stránce: https://ocko.uzis.cz
Pokud Vám nejde certifikát pro dítě stáhnout, nejspíše je to tím, že chybí v centrálním registru u dítěte zapsané Vaše mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa - zavolejte na infolinku 1221, kde Vám tyto informace doplní a po té si sami úspěšně můžete certifikát vytisknout :). V případě potíží, zavolejte do ordinace a zkusíme vyřešit probĺém spolu.

Pokud i přesto rodiče požadují potvrzení o prodělání onemocnění od registrujícího lékaře, vystavíme takové potvrzení jen na základě písemného výsledku z laboratoře, který mám v dokumentaci či na základě pozitivního výsledku zapsaného v centrálním registru ÚZIS. V takovémto případě budu za toto potvrzení vybírat 50Kč, jelikož je to spojeno s větší administrativní zátěží a není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, lhůta na vystavení je minimálně týden.

děkuji za pochopeníOčkování proti meningokokům mezi 14. - 15.rokem

Od 1.1.2022 je nově schválena plná úhrada očkování proti meningokokům skupiny B (Trumenba, Bexsero) a meningokokům skupiny A, C, W, Y (Nimenrix, MenQuadfi) při započatém očkování ve věkové skupině 14. - 15. let.


Ošetření ukrajinských dětí

Dětské pacienty, kteří utíkají se svými rodiči před válkou, v naší ordinaci ošetříme, ale neregistrujeme.
Pro akutní onemocnění máme vyhrazený čas každý den mezi 7.-10. hod. Na prohlídky kojenců včetně očkování či vyšetření dětí před nástupem do kolektivu se prosím objednejte u sestřičky.

Děkuji za pochopení
K zastupujícím lékařům prosím noste s sebou kartičku pojišťovny a očkovací průkaz!

Posudky o zdravotním stavu dítěte na letní tábory prosím noste včas, zastupující lékař není oprávněn posudek vystavovat!

Děkujeme za pochopení

Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí - více informací

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ K POSUDKŮM O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro vrcholový sport a studium na sportovní škole. Posudek smí vydat pouze specializovaný (tělovýchovný) lékař. Více informací naleznete zde: Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke sportu.

Dle zákona č. 373/2011 Sb. nesmí dětský lékař provádět posuzování zdravotní způsobilosti pro:

 • praktické vyučování,
 • brigády,
 • zbrojní pas,
 • pracovněprávní vztahy,
 • nebo v souvislosti s nemocí z povolání.
 • V těchto případech posudek vydává posudkový lékař, kterého k tomuto účelu určí subjekt, u kterého praxe/zaměstnání/brigáda atd. probíhá.

  Pro uvedené případy dětský lékař pouze poskytne specializovanému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace.

  Posuzování zdravotní způsobilosti se vystavuje pouze na základě lékařské prohlídky, kterou musí posuzované dítě podstoupit a jejíž obsah určuje lékař podle charakteru posuzované činnosti.

  Pro posudky k přihláškám na střední školy/učiliště právní řád (nařízení vlády č. 211/2010 ve znění nařízení vlády č. 367/2012) stanovuje jednotlivé požadavky na posudek, a to podle oboru studia. Před předložením přihlášky lékaři k potvrzení musí být na přihlášce vyplněn obor studia!

  Posudek lze vydat pouze zákonnému zástupci dítěte, který musí při převzetí posudku podepsat jeho kopii, která musí zůstat součástí dokumentace.

  Posudek smím vystavit pouze pacientům, kteří jsou u mne zaregistrovaní. Podle zákona nesmí dětský lékař vystavit posudek ani pro pacienty lékaře, kterého zastupuje.

  Posudek má platnost 12 měsíců, ale musí být předložen do 90 dnů od jeho vystavení, jinak platnost ztrácí. Posudek vystavený pro daný účel nelze pro jiné účely použít.

  Na vyhotovení posudku má lékař ze zákona lhůtu 10 pracovních dnů.
  Podávejte tedy žádosti o posudek i požadavek na zpracování výpisu z dokumentace s dostatečným předstihem!

  V úctě Vaše
  Eva Matejičová Rydvanová